'Salsa Roots' door Mick Paauwe

Mick foto

Salsa Roots 2015 – De ontwikkeling van de latin van toen tot nu

Salsa is een Spaanse woord dat ‘saus’ betekent. En dit is de beste omschrijving voor de muziek: de Cubaanse son, gemengd met Latin-Jazz, Afro Cubaanse percussie en elementen uit andere muziekstromingen met de clave als basisritme.
In deze workshop gaan we ontdekken hoe de hedendaagse Cubaanbse salsa en latin-jazz zijn ontstaan en zich muzikaal ontwikkeld hebben. Hierdoor leer je als muzikant deze muziek beter begrijpen en uitvoeren.
Er wordt bekeken hoe de ritmiek door de tijd heen gegroeid is en hoe de harmonische- en vormstukturen van de muziek hierdoor veranderden.
Ook qua improviseren wordt deze ontwikkeling gevolgd. De nummers beginnen op een harmonisch simpel niveau en worden gaandeweg ingewikkelder.
We zullen binnen de workshop zo’n 8 á 9 nummers gaan instuderen die zullen lopen van begin 19e eeuw tot nu. Bij elk nummer wordt iets uitgelegd over de tijd, over hoe het ontstaan is en wat er opvallend aan is. Ook zullen er enkele luistervoorbeelden gedraaid worden.
Verder wordt er in elk nummer aandacht besteed aan de samenklank van de blazers, het samenspel van de percussie instrumenten en de ritmesectie en hoe het geheel allemaal samenvalt. Verder is er veel ruimte voor improvisatie waarin de deelnemers uitgedaagd worden om zoveel mogelijk te improviseren binnen de stijl van het desbetreffende nummer.

Deze workshop is nu gericht op de Cubaanse muziek maar op een breder niveau wil ik ook overdragen dat het altijd leuk is om in grote lijnen iets van de ontwikkeling van muziek te weten, binnen welke stijl dan ook.
Hierdoor wordt het leuker om naar (Cubaanse) muziek te luisteren omdat je beter gaat horen wat de componist of arrangeur bedoeld heeft.

Maar ook:
• interactie
• soleren
• dynamiek
in balans spelen binnen een sectie en binnen de band

De workshop is voor iedereen die meer van latin wil weten, die wil leren improviseren over en met andere ritmische patronen dan in de meeste jazzmuziek gebruikt wordt, die zijn ritmische vaardigheden wil verbeteren, die zijn sectie- en samenspel wil verbeteren en vooral: iedereen die plezier wil hebben in het samen muziek maken.

De deelnemers moeten enige vaardigheid in het improviseren over akkoordenschema's, noten lezen en samenspelen (bijv door eerdere workshops) hebben.
Alle instrumenten kunnen meedoen, voor de workshop is wel een ritmesectie nodig van piano/gitaar, bas, drums en minstens een percussionist.

 

Minimaal 13 deelnemers
Workshopleider: Mick Paauwe

 

8 Woensdagavonden: 25 maart, 1, 8, 15, 22, 29 april, 13 en 20 mei
De tijden zijn van 20.00-22.30 uur
Locatie: C5 Jazz, Schiehaven 11, 3024 EC Rotterdam

 

Kosten: € 185

Optreden na de workshops eind mei.